نمایش 41–80 از 138 نتیجه

مشاهده فیلترها

کابلشو مسی ضخیم نمره 150 KLAUTE

41,500 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 185 KLAUTE

55,000 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 240 KLAUTE

76,000 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 300 KLAUTE

109,200 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 6 پیچ 4

66,500 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 6 پیچ 5

74,800 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 6 پیچ 6

85,500 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 1.5 سوراخ چهار
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 1.5 سوراخ چهار

35,800 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 1.5 سوراخ پنج
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 1.5 سوراخ پنج

41,500 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 1.5 سوراخ شش
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 1.5 سوراخ شش

48,400 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 2.5 سوراخ چهار
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 2.5 سوراخ چهار

42,000 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 2.5 سوراخ پنج
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 2.5 سوراخ پنج

48,000 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) نمره 2.5 سوراخ شش
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 2.5 سوراخ شش

53,700 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ چهار
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ چهار

69,000 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ پنج
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ پنج

78,000 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ شش
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ شش

83,000 تومان
↓ 100%سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ هشت
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم (وایر شو) مدل حلقوی (گرد) سایز 6 سوراخ هشت

98,000 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 400 KLAUTE

173,000 تومان
↓ 100%سرسیم سوزنی توپر (میله ای) نمره 1.5
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم سوزنی توپر (میله ای) نمره 1.5

36,000 تومان
↓ 100%سرسیم سوزنی توپر (میله ای) نمره 2.5
افزودن به سبد خرید
بستن

سرسیم سوزنی توپر (میله ای) نمره 2.5

39,000 تومان

سرسیم سوزنی توپر (میله ای) نمره 6

77,000 تومان

تسمه مسی 3*15

سیم مسی ارت نمره 240

سیم مسی ارت نمره 185

سیم مسی ارت نمره 150

سیم مسی ارت نمره 120

سیم مسی ارت نمره 95

سیم مسی ارت نمره 70

سیم مسی ارت نمره 50 – 19لایه

سیم مسی ارت نمره 50 – 7لایه

سیم مسی ارت نمره 35

سیم مسی ارت نمره 25

سیم مسی ارت نمره 16

کابلشو نمره 95

کابلشو نمره 70

کابلشو نمره 50

کابلشو نمره 35

کابلشو نمره 25

کابلشو نمره 240

کابلشو نمره 185