نمایش 1–40 از 139 نتیجه

مشاهده فیلترها

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 0.75

8,600 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 10

29,800 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 6

23,600 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 16

43,500 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 1.5

10,800 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 2.5

13,100 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 4

17,800 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 25

86,500 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 1

9,700 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 35

102,000 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 50

285,000 تومان

سرسیم (وایرشو) میله ای نمره 75

315,000 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 6

2,200 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 10

3,100 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 16

4,500 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 25

6,100 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 35

9,000 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 50

13,400 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 70

19,100 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 95

21,600 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 120

27,900 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 150

40,600 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 185

49,500 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 240

72,400 تومان

کابلشو مسی معمولی نمره 300

95,200 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 1.5 پیچ 4

37,000 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 1.5 پیچ 5

38,400 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 2.5 پیچ 4

38,100 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 2.5 پیچ 5

42,900 تومان

سرسیم (وایر شو) مدل U نمره 2.5 پیچ 6

46,900 تومان

جوش سیم مسی به صفحه مسی

کابلشو مسی ضخیم نمره 6 KLAUTE

2,300 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 10 KLAUTE

3,400 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 16 KLAUTE

4,600 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 25 KLAUTE

6,900 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 35 KLAUTE

11,500 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 50 KLAUTE

16,900 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 70 KLAUTE

24,200 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 95 KLAUTE

27,500 تومان

کابلشو مسی ضخیم نمره 120 KLAUTE

33,300 تومان